© Marcel SCHAEFFER
Marcel Schaeffer’s Homepage
Wëllkomm, Bienvenu, Willkommen, Welcome
Mathias GAASCH de “Feierstëppler” 1924 2 Frang Stéck Duerchm: 27 mm. Stéckzuel: 1 Million Material: Néckel 1924 1 Frang Stéck Duerchm: 23 mm. Stéckzuel: 1 Million Material: Néckel 1928 1 Frang Stéck Duerchm: 23 mm. Stéckzuel: 1 Million Material: Néckel 1935 1 Frang Stéck Duerchm: 23 mm. Stéckzuel: 1 Million Material: Néckel 1946 1 Frang Stéck Duerchm: 23 mm. Stéckzuel: 4 Million Material: cu-nickel 1947 1Frang Stéck Duerchm: 23 mm. Stéckzuel: 2 Million Material: cu-nickel