© Marcel SCHAEFFER
Marcel Schaeffer’s Homepage
Wëllkomm, Bienvenu, Willkommen, Welcome
Strooss 9 vu Belval, Train 9 de Belval, Rolling Mill 9 from Belval. Home
De Film vun der Strooss 9 ass ënner net professionellen Konditiounen 1992 analog opgeholl ginn. Am Joer 2006 an 2007 ass en digitaliséiert an zesumme geschnidde ginn. E klengen Ausschnëtt ass hei ënnen drënner ze gesinn. Op Wonsch ass de ganzen DVD ze kréien. Maacht e mail op maga@marschae.lu mam Vermierk “Strooss 9”. Präis 10.-€