© Marcel SCHAEFFER
Marcel Schaeffer’s Homepage
Wëllkomm, Bienvenu, Willkommen, Welcome
Mathias GAASCH de “Feierstëppler”
D’Buch vum “Feierstëppler” vun 2014, mat 97 Säiten ass fir de Präis vu 40€ ze kréien. Maacht e mail op den maga@marschae.lu wann Der interesséiert sidd. Hei e puer Auszich.
De Feierstëppler  1872 - 1939